Stresshåndtering

Stresshåndtering (forside)JERES BEHOV

Alle virksomheder kan opleve, at en medarbejder udviser symptomer på stress eller ligefrem ”går ned med stress”. Det er skadeligt både for medarbejderens sundhed og trivsel og for virksomhedens funktion og generelle arbejdsmiljø.

Det er derfor vigtigt, at I både forebygger stress og griber ind med samtaler og hjælp, når symptomer på stress viser sig.

VORES LØSNING

Vi tilbyder samtaler omkring stressforebyggelse inden en eventuel sygemelding eller i forbindelse med egentlig sygemeldinger på grund af stress. Samtalerne vil både indeholde klarlægning og håndtering af stressorer.

Forløbet aftales med ledelsen efter første samtale med medarbejderen. Samtalerne afholdes inden for 1-3 dage fra bestilling.

Samtalerne gennemføres af en stress- og krisekonsulent. I de tilfælde hvor forsikringen betaler for behandlingen kan der stilles krav om en erhvervspsykolog, som behandler.

STRESSHÅNDTERING OMFATTER

• Forebyggende samtaler.
• Samtaler ved egentlig sygemeldinger pga. stress. Typisk 3 til 5 samtaler.
• Samtaler gennemføres af en stress- og krisekonsulent eller en erhvervspsykolog.
• Opfølgende dialog med ledelsen og eventuelt virksomhedens øvrige medarbejdere om generel stressforebyggelse og trivsel.