Arbejdsmiljøkoordinering

Er jeres virksomhed for lille til en fastansat arbejdsmiljømedarbejder, så har I mulighed for at leje en arbejdsmiljøkoordinator, som kommer til jeres virksomhed og sørger for overblik og orden i arbejdsmiljøarbejdet på både det formelle og materielle niveau.

Med en sådan løsning får I et samlet overblik over virksomhedens arbejdsmiljøstatus og får frigivet tid til at koncentrere jer om jeres kunder og kerneforretning.

I får:

  • Systematisering af arbejdsmiljødokumenter
  • Udvikling af arbejdsmiljøhåndbog
  • Afvikling af arbejdsmiljømøder og den årlige arbejdsmiljødrøftelse
  • APV kortlægning og handleplaner
  • Sparring til arbejdsmiljøorganisation
  • Screening af arbejdsmiljøforhold
  • Opfølgning og hjælp til løsning på påbud fra Arbejdstilsynet