Kunder

Lokalt forankret i Vestjylland og med kontor hos Innovest er vi jeres arbejdsmiljøpartner, der leverer komplette arbejdsmiljøløsninger.

Vi har en professionel, pragmatisk og personlig tilgang til kunder og arbejdsmiljø, så vi kun leverer netop det, som I har behov for. Det kan være klippekort løsning, insourcet medarbejder eller noget helt tredje.

Kundeudtalelser

Herunder kan du læse udtalelser fra vores kunder.

Hansen & Larsen A/S

Brian Meldgaard (hos Hansen & Larsen A/S)”Din Arbejdsmiljøpartner er en rigtig god samarbejdspartner, som vi har stor glæde af i forbindelse med opbygning og vedligeholdelse af hele firmaets sikkerheds- & arbejdsmiljøpolitik. I byggebranchen er der hele tiden stor variation i byggeopgaverne og derved også stort behov for planlæg og tilrettelæggelse af sikkerhed/arbejdsmiljø på hver enkelt opgave.

Dette bevirker at vi har behov for at sikre vores grundlæggende sikkerhed/arbejdsmiljø hele tiden og at den trimmet og lever op til gældende regler/love. Her spiller Din Arbejdsmiljøpartner en stor rolle for os idet Pia Børsting besidder stor erfaring på området. Det betyder meget for os at i ethvert tvivlstilfælde, hvor vi kontakter Pia, har hun med sin skarpe viden kunnet afklare problemstillingen. Kort sagt er Din Arbejdsmiljøpartner en professionel og tillidsfuld samarbejdspartner.”

Brian Meldgaard