Førstehjælpskursus

Foto fra førstehjælpskursusKurset, som er et af Dansk Førstehjælpsråds basismoduler, indeholder følgende emner:

• Førstehjælpens 4 hovedpunkter
• Hjerte-/lungeredning
• Brug af hjertestarter
• Håndtering af bevidstløse
• Alarmering
• Frigørelse af fremmedlegemer i lufteveje

Kurset bliver gennemgået med god kombination af teori og praktiske øvelser.

Instruktøren er naturligvis uddannet og certificeret under Dansk Førstehjælpsråd og Dansk Råd for Genoplivning, hvilket muliggør udstedelse af kompetencegivende kursusbeviser.

Kurset kan afholdes hos jer eller i lokaler i jeres nærområde.

Kontakt os for en samlet pris på et kursus (alt indregnet, også kørsel og materialer).