Debriefing og psykisk førstehjælp

Debriefing og psykisk førstehjælp (forside)JERES BEHOV

Hvis I har været udsat for en traumatisk hændelse, som eksempelvis at overvære en alvorlig arbejdsulykke, at blive udsat for vold, trusler eller andre psykisk belastende situationer, så er det vigtigt, at der bliver taget professionel hånd om situationen med det samme.

VORES LØSNING

Krisehjælp / debriefing

Vi afholder debriefing efter ulykke eller anden traumatisk hændelse for enkeltpersoner eller en gruppe af medarbejdere. Under debriefingen taler deltagerne tanker, følelser og reaktioner igennem med henblik på en fælles bearbejdning af hændelsen. Her kan der efter første seance være behov for opfølgende samtaler.

Krisehjælp kan være både som ovenstående debriefing, men kan også omhandle profylaktisk krisehjælp ved større fyringsrunder/omorganiseringer på arbejdspladsen. Debriefing vil som regel være en del af krisehjælpen. Behovet drøftes med ledelsen efter at debriefing er afholdt. Debriefingsamtalene afholdes typisk indenfor få timer efter ulykken.

Samtalerne kan gennemføres af en RITS-konsulent. Oftest gennemføres samtalerne dog af en erhvervspsykolog.

Psykisk førstehjælp

Bliv uddannet i jeres virksomhed til at kunne give psykisk førstehjælp. På en arbejdsplads er det vigtigt, at man tør gå til hinanden, når der sker en ulykke eller lignende.

På et to timers kursus i psykisk førstehjælp for en gruppe på seks til ti personer vil man lære om, hvad psykisk førstehjælp går ud og hvordan man iværksætter det.

Undervisningen gennemføres af en stress- og krisekonsulent.