Den obligatoriske arbejdsmiljøuddannelse (§9)

Uddannelsen er den obligatoriske 3-dages arbejdsmiljøuddannelse for medlemmer af virksomhedens arbejdsmiljøorganisation.

På arbejdsmiljøuddannelsen får du som deltager redskaber til at styre og forbedre arbejdsmiljøet i jeres virksomhed.

Du bliver i stand til at varetage funktioner i arbejdsmiljøorganisationen, ligesom du opnår kendskab til arbejdsmiljølovgivningen.

Kurset indeholder:

Dag 1:
Arbejdsmiljøbegrebet og arbejdsmiljøorganisation
Dag 2:
Forebyggelse og håndtering af opgaver i arbejdsmiljøet
Dag 3:
Sammenhæng mellem det operationelle og det strategiske arbejdsmiljø
· Velkommen og præsentation
· Det gode arbejdsmiljø
· Rammen for arbejdsmiljøet
· Virksomhedens arbejdsmiljøorganisation
· Arbejdsmiljøgruppens opgaver
· Arbejdspladsvurdering
· Håndtering og forebyggelse af arbejdsskader
· Arbejde med konkrete arbejdsmiljøopgaver
· Psykisk arbejdsmiljø
· Det proaktive arbejdsmiljø
· Arbejdsmiljøkulturens betydning for arbejdsmiljøet
· Det systematiske arbejdsmiljøarbejde
· Overblik over den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse
· Afslutning af uddannelsen og evaluering

Hvis I er interesserede i at sende medarbejdere på Den obligatoriske arbejdsmiljøuddannelse (§9), så kan I udfylde formularen herunder for at sende en forespørgsel om vores næste hold/kursus.